Yuri Artukhin - artukhin@mail.iks.ru
Alexander Ladyguin - ladygin@rc.ru
Alexey V Maslov - Mazlov@mail.ru, satcom762547719@bigpond.com
Vitaliy Nikolaenko - zapoved@elrus.kamchatka.su